Home Home Kunstenaar Kunstwerken Cursussen DISC Zakelijk Archief Agenda Artfilm Contact

ArtMirror Workshops


Doelstelling: Eenmalig een veilige respectvolle omgeving aanbieden waarin de Bron van creativiteit van de deelnemer aangeboord/versterkt wordt dmv Kunst en Beeldende Expressie.


De werkwijze en inhoud is vergelijkbaar met de ArtMirror Cursussen :

*Kunstbeschouwing : Kunst als Spiegel van de Kunstenaar en de Maatschappij & Tijd

   Kunstwerken en Kunstenaars worden door de workshop heen besproken

*Creatief proces : Beeldende Expressie als Spiegel van de Identiteit


Er lopen 3 lijnen door de Workshop heen :Input/Creatief Proces met Resultaat/Reflectie

*Input: Er wordt iets aangereikt  via thema, kunst, beeld, materiaal, opdracht

*Creatief Proces : ontstaat in de persoon /groep zelf , uniek en persoonlijk, resultaat.

*Reflectie : Persoonlijk  en in de groep op vrijwillige basis.


Er worden 3 terreinen aangeraakt en gestimuleerd: Willen/Denken/Voelen van de persoon

*Wilskracht wordt gestimuleerd door de keuzes die steeds gemaakt worden

*Denken voor/na/tijdens creatief proces & bij de kunstbeschouwing wordt geactiveerd.

*Gevoelens van de deelnemers zoals: genieten, onzekerheid, trots,angst, frustratie ,…

   mogen er zijn en er wordt  respectvol mee omgegaan tijdens de workshop.  


Resultaat : Kracht van Creativiteit/Creatief Proces/Resultaat in allerlei opzichten ervaren .

Iedereen heeft een eigen persoonlijk Creatief Werkstuk en een eigen Creatief Proces doorlopen zodat er een Authentieke Ontwikkeling met Inzicht plaatsvindt in de Identiteit.


Extra Mogelijkheden :

Een dag  kan uit 2 of 3 dagdelen/workshops bestaan met 1 of meerdere thema’s.

Bij meerdere dagdelen kan gekozen worden voor een verdieping  met meer achtergrondinformatie op bepaald(e) terrein(en) :

*Cognitief : Innovatief/creatief denken , waarneming, associatief denken .

*Wilskracht :veel meer bewust worden van eigen keuzes en keuzevorming .

*Emotioneel : langer stilstaan bij ervaringen/emoties tijdens het creatief proces en de reflectie.

 (Voor een  intensiever aanbod : zie ArtMirrorCursus)


Zelf bied ik bepaalde workshops en thema’s aan, maar het is mogelijk om voor een specifieke doelgroep met een gevraagd thema te werken.

Ook is het mogelijk een workshop in een werk-conferentie/week-end/training op te nemen.

Dan worden in een intake de mogelijkheden onderzocht en een overeenkomst opgesteld .


Actuele en Praktische Informatie : zie Agenda

Lezingen Cursussen Workshops