Home Home Kunstenaar Kunstwerken Cursussen DISC Zakelijk Archief Agenda Artfilm Contact

ArtMirror Cursussen


Doelstelling : Een veilige respectvolle omgeving aanbieden, zodat de Bron van Creativiteit van de deelnemer aangeboord en versterkt wordt d.m.v. Kunst en eigen Beeldende Expressie verspreid over meerdere dagen/dagdelen.


De Werkwijze en Inhoud is vergelijkbaar met de Workshops, met meer tijd en ruimte voor:

*Kunstbeschouwing: Kunst als Spiegel van de Kunstenaar en de Maatschappij & Tijd.

            Kunstwerken en Kunstenaars worden door de cursus heen besproken.

*Creatief proces: Beeldende Expressie als Spiegel van de Identiteit

*Intensivering van het persoonlijke proces en interactie in de groep


Er lopen 3 lijnen door de Cursus heen: Input/Creatief Proces met Resultaat/Reflectie

*Input: Er wordt iets aangereikt  via thema, kunst, beeld, materiaal, opdracht.

*Creatief Proces ontstaat in de persoon /groep zelf , uniek en persoonlijk met resultaat.

*Reflectie: vooral Persoonlijk  en kort in de Groep met respect en op vrijwillige basis.


Er worden 3 terreinen aangeraakt en gestimuleerd: Willen/Denken/Voelen van de persoon

*Wilskracht wordt gestimuleerd door de keuzes die steeds gemaakt worden

*Denken voor/na/tijdens creatief proces & bij de kunstbeschouwing wordt geactiveerd

*Gevoelens van de deelnemers zoals: genieten, onzekerheid, trots,angst, frustratie ,…

mogen er zijn en er wordt respectvol mee omgegaan tijdens de workshop.  


Resultaat : Kracht van Creativiteit/Creatief Proces in allerlei opzichten ervaren .

Iedereen heeft een eigen persoonlijk Creatief Werkstuk en een eigen Creatief Proces doorlopen zodat er een Authentieke Ontwikkeling met Inzicht plaatsvindt in de Identiteit.


Een cursus kan  opgezet worden rond 1 of meerdere thema’s.

Er kan ook gekozen worden voor een verdieping met meer achtergrondinformatie

op bepaald(e) terrein(en) o.a.

*Cognitief : Innovatief/creatief denken , waarneming, associatief denken .

*Wilskracht :veel meer bewust worden van eigen keuzes en keuzevorming .

*Emotioneel : langer stilstaan bij ervaringen/emoties tijdens het creatief proces en de reflectie.  

Extra Mogelijkheden  :

Zelf bied ik bepaalde Cursussen (rond thema’s) aan, maar het is mogelijk om voor een

specifieke doelgroep met een gevraagd thema te werken.

Ook is het mogelijk een Cursus in een werk-conferentie/week-end/training op te nemen.

Dan wordt in een intake de mogelijkheden onderzocht en een overeenkomst opgesteld.


Actuele en Praktische Informatie  : zie Agenda

Lezingen Cursussen Workshops